Knaks Injekt-Betong

Vi på Knaks Injekt-Betong kan vår betong!

Betong är ett ovärderligt byggmaterial – inte minst för sin enastående beständighet och hållfasthet. Betongkonstruktioner används i allt från våra hus till vägar, tunnlar och en rad olika infrastrukturer i vårt samhälle.

Hållbarhet ur flera perspektiv

Förutom den rent fysiska hållfastheten där betongen klarar utmaningar från väder och vind, höga temperaturer, som från en brand, samt har en hög tålighet mot slitage, är den även ett energimässigt förträffligt material. Dagtid absorberar betongen värme som under natten utstrålas och långsamt avger den ackumulerade värmen, vilket på ett energieffektivt sätt reglerar värmen i en byggnad. Betong som av olika anledningar gjort sitt kan dessutom återanvändas och bli del i nya konstruktioner.

Vi har lång erfarenhet

Genom vår gedigna kunskap, långa erfarenhet och brinnande intresse för det vi gör blev vi snabbt en stor aktör på marknaden och har idag många återkommande kunder inom byggbranschen. Vi åtar oss en bredd av projekt – från mindre renoveringar av fasader till stora byggprojekt, tunnlar och kraftstationer. Närmare 80% av våra projekt idag innefattar injektering – vilket är en av våra specialkompetenser. När du anlitar oss kommer vi ut och gör en bedömning av arbetet, där vi ger dig en sammanfattning på plats över vilka åtgärder som krävs och på vilket sätt de bör utföras.

Välkommen att ta en titt på våra tjänster och tveka inte att höra av dig till oss med din förfrågan.

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom injektering, berg och betong i och runt Stockholm. Vi använder uteslutande material av hög kvalitet och med lång hållbarhet i våra arbeten – bra för både kund och vår gemensamma miljö.

Ungefär 8 av 10 uppdrag inriktar sig mot injektering i olika former som är en effektiv metod för tätning och förstärkning. För att kunna utföra betong- och bergarbeten av detta slag behövs stor kunskap om bland annat hur berggrund fungerar och hur mycket slitage betongen ska hålla för. Med vår långa branscherfarenhet och breda kompetens kan vi hjälpa dig med det mesta inom injektering, berg och betong.

betong

Om oss

Knaks Injekt-Betong AB grundades av Jens Knak efter många års erfarenhet av betong och injektering. Vi har över 50 års samlad erfarenhet i branschen och håller oss ständigt ajour med utvecklingen inom vårt yrke. Tack vara våra nära samarbeten med leverantörer kan vi också säkerställa material av hög kvalitet för våra kunder.

Hög och snabb service, förmåga att tänka utanför boxen, gedigna kvalitetsarbeten och goda kundrelationer är hörnstenar vi inte rubbar på. Genom vår kunskap, förmåga att hitta kreativa lösningar och leverera arbeten av högsta kvalitet har vi byggt upp ett mycket gott renommé och en kundportfölj med storkunder som NCC, Vattenfall och Peab.

Betonginjektering